Bảng giá xe tải nhẹ của Thaco - Dòng KIA, Towner, Van

Dòng xe Giá bán
Xe tải KIA K200S 2WD - Tải 1,49 tấn 358,000,000
Xe tải KIA K200S 4WD - Tải 1,49 tấn 427,000,000
Xe tải KIA K200SD Cabi đôi - Tải 1,49 tấn 414,000,000
Xe tải KIA K200 thùng mui bạt - Tải 1,99 tấn 403,700,000
Xe tải KIA K200 thùng kín - Tải 1,99 tấn 409,900,000
Xe tải KIA K200 thùng lửng - Tải 1,99 tấn 386,700,000
Xe tải KIA K250 thùng mui bạt - Tải 2,49 tấn 476,800,000
Xe tải KIA K250 thùng kín - Tải 2,49 tấn 482,400,000
Xe tải KIA K250 thùng lửng - Tải 2,49 tấn 459,600,000
Xe tải ben KIA K250 - Tải 1,99 tấn  

Xe tải Thaco Towner 800 - Thùng mui bạt - Tải 990kg

185,400,000

Xe tải Thaco Towner 800 - Thùng kín - Tải 990kg

196,400,000

Xe tải Thaco Towner 800 - Thùng lửng - Tải 990kg

178,000,000

Xe tải ben Thaco Towner 800TB - Tải 750kg

 

Xe tải Thaco Towner 990 - Thùng mui bạt - Tải 990kg

236,900,000

Xe tải Thaco Towner 990 - Thùng kín - Tải 990kg

246,700,000

Xe tải Thaco Towner 990 - Thùng lửng - Tải 990kg

224,000,000

Xe tải Thaco Towner Van 2S - 945kg

278,000,000

Xe tải Thaco Towner Van 5S - Tải trọng 750kg

315,000,000

Top

 0356.566.175